Ympäristöpolitiikka

 • Kaba AB suunnittelee, valmistaa ja markkinoi mekaanisia ja elektromekaanisia lukkojärjestelmiä sekä elektronisia kulkujärjestelmiä.
 • Tuotteet valmistetaan ensisijaisesti erikoisrakenteisilla, moderneilla koneilla ja tätä tarkoitusta varten rakennetuissa toimitiloissa.
 • KABA AB:n tuotantotoiminnon periaatteena on ympäristön suojeleminen ottamalla huomioon raaka-aineiden ja energian kulutus parhaalla mahdollisella tavalla asetettujen ympäristötavoitteiden mukaisesti.
 • Ympäristötyön toteuttamista pyritään jatkuvasti parantamaan toimenpiteillä, jotka ovat teknisesti mahdollisia, taloudellisesti puolusteltavissa ja ekologisesti tarkoituksenmukaisia.
 • Pyrkimyksenämme tulee olla viranomaisten asettamien vaatimusten täyttäminen hyvällä marginaalilla.
 • Uusia tuotteita suunniteltaessa otetaan huomioon se tapa, jolla tuotteeseen kuuluvia osia pitää käsitellä sen jälkeen kuin tuote on poistettu käytöstä.
 • Uusia menetelmiä, prosesseja ja investointeja valittaessa tulee muiden tekijöiden ollessa tasavertaisia antaa etusija niille vaihtoehdoille, jotka kuormittavat vähiten ympäristöä.
 • Kokonaisnäkemyksemme ja vastuumme ympäristöstä tulee olla kilpailutekijä, joka perustuu markkinoinnissa käytettäviin faktatietoihin.
 • Yrityksen johtoryhmällä on perimmäinen vastuu ympäristökysymyksissä ja sen tulee aktiivisesti tukea tätä työtä.
 • Laatupäällikkö vastaa ympäristöjohtamisjärjestelmän laatimisesta, ylläpitämisestä, sekä hän luo rutiiniohjeet, joissa kuvataan häiriöiden ja puutteiden käsittely sekä ehkäisy.
 • KABA AB:n ympäristösuunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja sen tulee pitää toiminta-alueensa ympäristökysymykset etusijalla.
 • KABA AB:llä tulee vallita avoin ja asiallinen ilmapiiri, jossa henkilökuntamme, asiakkaamme ja muiden asianosaisten tulee saada oikeita tietoja ja informaatiota yrityksen vaikutuksesta ympäristöön.
 • KABA AB ja muut Kaba-konserniin kuuluvat yritykset noudattavat "The Ten Principles of UN Global Compact" -periaateohjelmaa "Kaba Sustainability charta" -julkaisun mukaisesti.

 weeemaerkning

Kaba AB noudattaa EU-direktiiviä 202/96/EG (WEEE) Tuottajavastuusta sähköisiä ja elektronisia laitteita sisältävästä jätteestä.  Lue lisää tästä tästä...

Kaba on sertifioitu ISO 14001:n mukaisesti
Sertifiointinro 04-461


 cm_system_iso14001

miljolbild